ایجاد و توسعه بسترهای لازم برای اقتصاد دانش‌بنیان یکی از اهداف محوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور است که از طریق برنامه‌های مختلفی دنبال می‌شود. یکی از این برنامه‌ها حمایت از اخذ گواهینامه‌ها و تأییدیه‌های معتبر توسط شرکت‌های دانش‌بنیان است که جزو مهمترین ابزارهای جذب مشتری در سطح ملی و بین‌المللی از طریق تضمین کارایی، ایمنی و کیفیت محصولات است. در همین راستا و با هدف توانمندسازی شرکت‌ها جهت ورود محصولات دانش‌بنیان به بازارهای داخلی و خارجی و افزایش قابلیت رقابت آنها با نمونه‌های خارجی و محصولات داخلی نامرغوب، علاوه بر معرفی متخصصین و نهادهای دارای صلاحیت و معتبر برای ارائه خدمات، بخشی از هزینه‌های دریافت استاندارد‌ها و مجوزهای مندرج در این دستورالعمل توسط معاونت علمی و فناوری پرداخت می‌شود.

این حمایت‌ها در قالب ۱۷ خدمت و برای اولین بار تا سقف ۲۸ میلیون تومان به شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا و تا سقف ۳۶ میلیون تومان به شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و صنعتی پرداخت می‌شود. همچنین کلیه شرکت های دانش بنیان برای استفاده از این تسهیلات می توانند با مراجعه به سایت صندوق نوآوری و شکوفایی به آدرس www.nsfund.ir درخواست خود را ارسال نمایند.

از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی ۱۷ خدمت حمایتی در زمینه مشاوره و دریافت استانداردها و مجوزهای ملی و بین‌المللی به شرکت‌های دانش بنیان نوپا و تولیدی و صنعتی ارائه می‌شود.

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف افزایش بهره‌وری و توان رقابتی شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیل ورود محصولات دانش‌بنیان به بازارهای جدید و در راستای اجرای طرح راهبردی «شرکت رقابت‌پذیر»، اقدام به ارائه ۱۷ خدمت حمایتی کرده است. این حمایت‌ها در زمینه اخذ و مشاوره استانداردها و مجوزهای ملی و بین‌المللی است که در این راستا ۱۷ خدمت ارائه می‌شود.