شرکت دز الکترونیک جنوب google-site-verification=21bZzX2gKtQgcUKfiDpaPTyxUqKkJTIDhMt6-D0M_BQ

 

 

DEZ ELECTRONIC.co.ltd
پارک علم و فناوری خوزستان، تله متری، ابزار دقیق، بازرسی لوله، تست الکترومغناطیس

خوزستان- اهواز- امانیه- خ سقراط غربی - پارک علم و فناوری خوزستان ساختمان شماره 3-  طبقه اول-  واحد 2

009861-33364527-29

 

---------

---------

فیلم های دانش بنیان، محصولات دانش بنیان اهواز، تکنولوژی ساخت داخل، کشاورزی دقیق
زمینه های کاری
google-site-verification=21bZzX2gKtQgcUKfiDpaPTyxUqKkJTIDhMt6-D0M_BQ

رونمایی از محصول EMI شرکت دز الکترونیک جنوب  به عنوان یک طرح ملی توسط معاون محترم علم و فناوری ریاست جمهوری  جناب آقای دکتر ستاری با حضور وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری و ریاست پارک علم و فناورری خوزستان و ریاست دانشگاه شهید چمران اهواز در نمایشگاه هفته پژوهش 1398

راه های ارتباط با ما:

 

Info@dezelectronic.com

 

 

00986133364527-29

 

خوزستان- اهواز- امانیه- خ سقراط غربی

پارک علم و فناوری خوزستان ساختمان شماره 3

-  طبقه اول-  واحد 2

کد پستی: 61333873367

 

 

در حال ارائه فرم...

سرور با خطایی مواجه شد.

فرم دریافت شد.

پست الکترونیک، بازار یابی، بخش فنی
تماس با شرکت دز الکترونیک جنوب دانش بنیان، اهواز، خدمات خاص
امانیه خ سقراط غربی ساختمان پارک علم و فناوری خوزستان