شرکت دز الکترونیک جنوب

 

 

DEZ ELECTRONIC.co.ltd

خوزستان- اهواز- امانیه- خ سقراط غربی - پارک علم و فناوری خوزستان ساختمان شماره 3-  طبقه اول-  واحد 2

009861-33364527-29

 

---------

---------

راهنمای محصول

راه های ارتباط با ما:

 

Info@dezelectronic.com

 

 

00986133364527-29

 

خوزستان- اهواز- امانیه- خ سقراط غربی

پارک علم و فناوری خوزستان ساختمان شماره 3

-  طبقه اول-  واحد 2

کد پستی: 61333873367

 

 

در حال ارائه فرم...

سرور با خطایی مواجه شد.

فرم دریافت شد.