شرکت دز الکترونیک جنوب

 

 

DEZ ELECTRONIC.co.ltd

خوزستان- اهواز- امانیه- خ سقراط غربی - پارک علم و فناوری خوزستان ساختمان شماره 3-  طبقه اول-  واحد 2

009861-33364527-29

 

---------

---------

نیروی انسانی متخصص سرمایه پایدار و زایا در مجموعه های دانش بنیان است بر این اساس اگر در زمینه الکترونیک، ابزار دقیق و برنامه نویسی دارای تخصص و استعداد هستید رزومه کاری خود را در اینجا ثبت نمایید تا در اولین فرصت کارشناسان بخش اداری شرکت دانش بنیان دز الکترونیک جنوب با شما تماس بگیرند

در حال ارائه فرم...

سرور با خطایی مواجه شد.

فرم دریافت شد.

راه های ارتباط با ما:

 

Info@dezelectronic.com

 

 

00986133364527-29

 

خوزستان- اهواز- امانیه- خ سقراط غربی

پارک علم و فناوری خوزستان ساختمان شماره 3

-  طبقه اول-  واحد 2

کد پستی: 61333873367

 

 

در حال ارائه فرم...

سرور با خطایی مواجه شد.

فرم دریافت شد.